Close

Съобщение

Уважаеми ученици и родители,Във връзка със заповед № на РД09-2040/10.09.2021г. на Министъра на образованието и науката новата учебната година ще бъде открита присъствено и по различно време за отделните класове при спазване на противоепидемичните мерки при следния график: Тържествено откриване в двора на училището -10:00ч. Присъстват учениците от I, V, ...

вижте повече

До кандидатите за длъжност „Учител в ГЦОУД“

Интервюто с кандидатите, подали заявление за назначаване на длъжността "Учител в ГЦОУД", ще се проведе на 08.09.2021г. от 13:00ч. в 38ОУ.

вижте повече

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Уважаеми родители,в началото на учебната година ще бъдат проведени родителски срещи при следния график:I клас- 09.09.2021г. – от 18:00ч.II, III, IV клас – 16.09.2021г. – 19:00ч.V, VI, VII клас – 17.09.2021г. – 19:00ч.Родителските срещи се провеждат при строго спазване на противоепидемичните мерки.От ръководството

вижте повече

График за получаване на неполучени удостоверения за завършен клас/ начален етап

На 08.09.2021г. в двора на училището:I а, б, в, г     – 9:00 – 10:00 ч.II а, б, в, г    – 10:00 – 11:00 ч.III а, б, в, г   - 11:00 – 12:00 ч.IV а, б, в, г   - 12:00 – 13:00 ч.

вижте повече

Съобщение

Уважаеми ученици и родители, през учебната 2021/2022 година разпределението на смените е както следва:Първи срок:първа смяна - I, IV, V, VI класвтора смяна- II, III, VII класВтори срок:първа смяна - I, II, III, VII класвтора смяна- IV, V, VI клас

вижте повече

Съобщение

Допълнителна дата за получаване на Удостоверения за завършен клас и начален етап на образование /1-4 клас/ - 08.09.2021г.

вижте повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ, КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА ПРИЕМ В 38 ОУ „В. АПРИЛОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.

Уважаеми родители, Заявленията, подадени от вас за обучение на децата ви в 38 ОУ през новата учебна година, са разгледани. Приети за обучение са всички ученици, подали заявления за прием. Всички административни действия, свързани с постъпването на новите ученици в 38 ОУ, се уреждат между досегашното и нашето училище по ...

вижте повече

Съобщение за родителите на бъдещи първокласници!

Уважаеми родители, на 25.06.2021 г. от 17:30 ч. в 38 ОУ ще се проведе родителска среща за учениците, които ще бъдат в първи клас през учебната 2021/2022 година. Родителската среща ще е с регламент 60 минути и ще проведе по класове!

вижте повече