Close

Съобщение

Б И Б Л И О Т Е К А временно работно време:  понеделник  сряда                            14:00 ч. – 16:00 ч.  четвъртък    Учениците, които имат да връщат книги може да се възползват.

вижте повече

Съобщение

Уважаеми ученици и родители,Във връзка със заповед № на РД09-2040/10.09.2021г. на Министъра на образованието и науката новата учебната година ще бъде открита присъствено и по различно време за отделните класове при спазване на противоепидемичните мерки при следния график: Тържествено откриване в двора на училището -10:00ч. Присъстват учениците от I, V, ...

вижте повече

До кандидатите за длъжност „Учител в ГЦОУД“

Интервюто с кандидатите, подали заявление за назначаване на длъжността "Учител в ГЦОУД", ще се проведе на 08.09.2021г. от 13:00ч. в 38ОУ.

вижте повече

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Уважаеми родители,в началото на учебната година ще бъдат проведени родителски срещи при следния график:I клас- 09.09.2021г. – от 18:00ч.II, III, IV клас – 16.09.2021г. – 19:00ч.V, VI, VII клас – 17.09.2021г. – 19:00ч.Родителските срещи се провеждат при строго спазване на противоепидемичните мерки.От ръководството

вижте повече

График за получаване на неполучени удостоверения за завършен клас/ начален етап

На 08.09.2021г. в двора на училището:I а, б, в, г     – 9:00 – 10:00 ч.II а, б, в, г    – 10:00 – 11:00 ч.III а, б, в, г   - 11:00 – 12:00 ч.IV а, б, в, г   - 12:00 – 13:00 ч.

вижте повече

Съобщение

Уважаеми ученици и родители, през учебната 2021/2022 година разпределението на смените е както следва:Първи срок:първа смяна - I, IV, V, VI класвтора смяна- II, III, VII класВтори срок:първа смяна - I, II, III, VII класвтора смяна- IV, V, VI клас

вижте повече

Съобщение

Допълнителна дата за получаване на Удостоверения за завършен клас и начален етап на образование /1-4 клас/ - 08.09.2021г.

вижте повече