Close

Провеждане на интервю за позиция „Логопед“

На 14.09.2022г. от 14:30ч. ще се проведе интервю с кандидатите, подали заявления за свободна позиция „Логопед“.

вижте повече

Съобщение!

Откриването-на-учебната-година-в-38-ОУ-В.Априлов

вижте повече

Обучение на педагогически специалисти

На 09.09.2022 г. от 09:30 ч. ще се проведе обучение на педагогическите специалисти от 38 ОУ "Васил Април" в гр. Сандански на тема: "Иновативни техники за утвърждаване ролята и авторитета на учителите с цел създаване на позитивна образователна среда и мотивация за учене. Пълноценно въвличане на семействата в процеса на ...

вижте повече

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

 Уважаеми родители, в началото на учебната година ще бъдат проведени родителски срещи при следния график: I клас- 05.09.2022г. – от 18:00ч. II, III, IV клас – 16.09.2022г. – 19:00ч. V, VI, VII клас – 19.09.2022г. – 19:30ч. От ръководството

вижте повече

Провеждане на интервю за позиция „Библиотекар“

На 02.09.2022г. от 14:00ч. ще се проведе интервю с кандидатите, подали заявления за свободна позиция „Библиотекар“.

вижте повече

Провеждане на интервю за позиция  „Начален учител“, „Учител ГЦОУД“

На 02.09.2022г. от 11:00ч. ще се проведе интервю с кандидатите, подали заявления за свободна позиция „Начален учител“,  „Учител ГЦОУД“.

вижте повече