Close

Събеседване за учители в ЦОУД

Интервюто на кандидатите за длъжност учител в ЦОУД - начален етап ще се проведе на 11.09.2019г. от 11:00ч.

вижте повече

Събеседванията с кандидатите за обявените свободни места

Събеседванията с кандидатите за обявените свободни места в 38 ОУ ще се проведат по следния график: 02.08.2019г. 10:30ч. за кандидатите по АЕ 11:30ч. за кандидатите по Математика и ИТ 12:30ч. за кандидатите по РЕ,ФЕ и НЕ Директор: М.Димитрова

вижте повече

Запознаване с оценените работи

Уважаеми родители, Уведомяваме ви, че съгласно заповед на РУО-София-град с изх.№УО1-19506/26.06.2019г.  запознаването  с оценените работи на учениците от VII клас, явили се на НВО по чужд език, ще се осъществи на 28 юни, 1 юли и 2 юли в заседателна зала на 4-я етаж в РУО – София-град, ул. „Антим I“, ...

вижте повече

Общо събрание

НА 01.07.2019г.  ОТ  12:00 ч. В СГРАДАТА НА 38 ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ ПРИ СЛЕДНИЯ  ДНЕВЕН РЕД:  1. Отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2019г.  ДИРЕКТОР: М.ДИМИТРОВА

вижте повече

Запознаване с оценените работи

Уважаеми родители,    Във връзка с писмо № РУО1-19279/25.06.2019 г. на РУО-София-град ви уведомявам, че  запознаването  с оценените работи на учениците от 7 клас, явили се на НВО по БЕЛ и по математика, и които желаят да видят сканираните си и оценени изпитни работи (по електронен път в системата за запознаване), ще ...

вижте повече

Лятна адаптивна занималня

38 ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ ОРГАНИЗИРА: ЛЯТНА АДАПТИВНА ЗАНИМАЛНЯ, ПОД НАДСЛОВ: „ДА ПОЛЕТИ ХВЪРЧИЛО“, ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ. ОТ 24.06.2019Г. -  28.06.2019Г. ВКЛ., ОТ 10:00 – 12:00 ЧАСА ВСЕКИ ДЕН ДЕЦАТА ЩЕ СЕ ЗАНИМАВАТ ТЕМАТИЧНО. ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПРОЧЕТЕТЕ ТУК.

вижте повече

Записването на учениците, приети на трето класиране

Уважаеми родители, Записването на учениците, приети на трето класиране е от 9:00 ч. до 17:00 ч. на 18.06.2019 г. При записване на учениците родителят/настойникът или упълномощено с нотариално заверено пълномощно от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и оригиналите на необходимите документи за записване на детето. ...

вижте повече

Неучебни дни

Съгласно заповед № РД 09-1496/06.06.2019г. на Министъра на образованието и науката 17 и 19 юни 2019г. са неучебни за учениците.

вижте повече