Close

ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА 29.01.2020г.  ОТ  18:30 ч. В СГРАДАТА НА 38 ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ ПРИ СЛЕДНИЯ  ДНЕВЕН РЕД:  1. Отчет за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2019г. От ръководството

вижте повече

Регламент на състезанието „Най-вкусният и здравословен сандвич“

Регламент-на-състезанието-Най-вкусният-и-здравословен-сандвич

вижте повече

ПОКАНА

Покана за Общо събрание на Училищното настоятелство

вижте повече

„Българската Коледа“

Българската-коледа-писмо Българската-Коледа-грамота

вижте повече

Общо събрание

На 07.10.2019г.  от  19:00 ч.  в учителската стая ще се проведе общо събрание на 38 ОУ „Васил Априлов“ при следния  дневен ред:  1. Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2019г. От ръководството

вижте повече