Close

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ОТ 04.02.2021Г.

Организацияна-учебния-процес-от-04.02.2021г. zap290_290121_vazstanovjavane_uch-proces zapowed-rd-01-52-26-01-2021

вижте повече

Съобщение!

Уважаеми родители, На 21.01.2021г./Четвъртък/ от 19:00ч.-ще се проведе  родителска среща по класове в MS TEAMS. Тема на родителската среща: Усвояване на компетентности от учениците  към края на първия срок. Проблеми, свързани с обучението и поведението. От ръководството

вижте повече

ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА 20.01.2021г.  ОТ  19:00 ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 38. ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ ПРИ СЛЕДНИЯ  ДНЕВЕН РЕД: 1. Приемане изпълнението на бюджета за 2020г. и отчета за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2020г.

вижте повече

Съобщение!

Уважаеми родители, Във връзка с изпълнение на заповед № РД 01-718/ 18.12.2020 г. за изменение и допълнение на заповед № РД 01-677/ 25.11.2020 г. на проф. д-р Костадин Ангелов – министър на здравеопазването, относно удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, Ви напомням, че ...

вижте повече