Close

Съобщение!

Уважаеми родители и ученици, На основание заповед № РД-09-3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката и решение на Педагогическия съвет считано от 30.11.2020г. до 21.12.2020г. всички ученици на 38ОУ преминават към обучение от разстояние в електронна среда. От ръководството

вижте повече

Съобщение!

Считано от 13.11.2020г. до 27.11.2020г. по разпореждане на Столичния щаб всички ученици от 6 и 7 клас преминават към обучение от разстояние в електронна среда. Часовете ще се провеждат по приложения график.От ръководството ГРАФИК-ЗА-ПРОВЕЖДАНЕ-НА-ОНЛАЙН-ЧАСОВЕ-в-6-и-7-клас

вижте повече

Съобщение!

Уважаеми ученици, учители и родители, Във връзка с писмо на МОН  и писмо на РУО-София-град изх.№ РУО 1-29625/23.10.2020г. ви уведомявам, че съгласно чл.154, ал.1 от Кодекса на труда 1 ноември-Ден на народните будители, е официален празник и е неприсъствен за всички учебни заведения.  През 2020 година празникът 1 ноември е ...

вижте повече

ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА 28.10.2020г.  ОТ  18:30 ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 38. ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ ПРИ СЛЕДНИЯ  ДНЕВЕН РЕД: 1. Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2020г.

вижте повече

Информация за предоставяне на талона за здравословно и имунизационно състояние на ученика

ИНФОРМАЦИЯ-ЗА-ПРЕДОСТАВЯНЕ-НА-ТАЛОНА-ЗА-ЗДРАВОСЛОВНО-И-ИМУНИЗАЦИОННО-СЪСТОЯНИЕ-НА-УЧЕНИКА

вижте повече

Организация на учебния ден при присъствено обучение за учебната 2020/2021 г.

Организация на учебния ден при присъствено обучение за учебната 2020/2021 г.

вижте повече