Close

Организация на учебния ден при присъствено обучение за учебната 2020/2021 г.

Организация на учебния ден при присъствено обучение за учебната 2020/2021 г.

вижте повече

Схема на движение на учениците от 16.09.2020 г.

Схема на движение на учениците от 16.09.2020 г.

вижте повече

График за провеждане на родителски срещи през месец септември 2020 г.

График за провеждане на родителски срещи през месец септември 2020 г.

вижте повече

График на смените за учебната 2020/ 2021 година

График-на-смените-за-учебната-2020/2021 година

вижте повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ, КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА ПРИЕМ В 38 ОУ „В. АПРИЛОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г.

Уважаеми родители,Заявленията, подадени от вас за обучение на децата ви в 38 ОУ през новата учебна година, са разгледани. Приети за обучение са всички ученици, подали заявления за прием до 24 юли. Всички административни действия, свързани с постъпването на новите ученици в 38 ОУ, се уреждат между досегашното и нашето ...

вижте повече

График за провеждане на интервю за обявените свободни работни места

График-за-провеждане-на-интервю-за-обявените-свободни-работни-места

вижте повече

Общо събрание

На 16.07.2020г. от 15:00ч. ще се проведе  Общо събрание на 38 ОУ  при следния дневен ред: т.1 Запознаване с отчета за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2020г.

вижте повече