Close

График на смените за учебната 2020/ 2021 година

График-на-смените-за-учебната-2020/2021 година

вижте повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ, КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА ПРИЕМ В 38 ОУ „В. АПРИЛОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г.

Уважаеми родители,Заявленията, подадени от вас за обучение на децата ви в 38 ОУ през новата учебна година, са разгледани. Приети за обучение са всички ученици, подали заявления за прием до 24 юли. Всички административни действия, свързани с постъпването на новите ученици в 38 ОУ, се уреждат между досегашното и нашето ...

вижте повече

График за провеждане на интервю за обявените свободни работни места

График-за-провеждане-на-интервю-за-обявените-свободни-работни-места

вижте повече

Общо събрание

На 16.07.2020г. от 15:00ч. ще се проведе  Общо събрание на 38 ОУ  при следния дневен ред: т.1 Запознаване с отчета за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2020г.

вижте повече

Съобщение

Уважаеми родители, на 29.06.2020 г. от 18:00 ч. в 38 ОУ ще се проведе родителска среща за учениците, които ще бъдат в първи клас през учебната 2020/2021 година.

вижте повече

ЛЯТНА АДАПТИВНА ЗАНИМАЛНЯ ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

АДАПТИВНА-ЗАНИМАЛНЯ-ЗА-БЪДЕЩИ-ПЪРВОКЛАСНИЦИ-НА-38.ОУ

вижте повече

Свободни места

Свободни места по класове за учебната 2020 / 2021 г. Клас          Изучаван чужд език       Брой I клас        Английски език                  0 II клас       Английски език                0 III клас     Английски език                 11 IV клас     Английски език                  0 V клас       Английски език                10 VI клас   ...

вижте повече

Съобщение!

Всички занимални, предлагани от 38 ОУ "Васил Априлов" са абсолютно безплатни за родителите.

вижте повече