Close

„Българската Коледа“

Българската-коледа-писмо Българската-Коледа-грамота

вижте повече

Общо събрание

На 07.10.2019г.  от  19:00 ч.  в учителската стая ще се проведе общо събрание на 38 ОУ „Васил Априлов“ при следния  дневен ред:  1. Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2019г. От ръководството

вижте повече

Родителски срещи

За І, ІІ, ІІІ и ІV клас - 16.09.2019г. след тържествотоЗа V, VІ и VІІ клас - 18.09.2019г. от 19:00ч.

вижте повече

Тържество по случай откриването на учебната 2019/2020 година

Тържеството по повод откриването на новата учебна 2019/2020 година е с начало в 10:00ч. в двора на 38 ОУ "Васил Априлов"

вижте повече

Събеседване за учители в ЦОУД

Интервюто на кандидатите за длъжност учител в ЦОУД - начален етап ще се проведе на 11.09.2019г. от 11:00ч.

вижте повече

Събеседванията с кандидатите за обявените свободни места

Събеседванията с кандидатите за обявените свободни места в 38 ОУ ще се проведат по следния график: 02.08.2019г. 10:30ч. за кандидатите по АЕ 11:30ч. за кандидатите по Математика и ИТ 12:30ч. за кандидатите по РЕ,ФЕ и НЕ Директор: М.Димитрова

вижте повече