Close

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

 Уважаеми родители, в началото на учебната година ще бъдат проведени родителски срещи при следния график: I клас- 05.09.2022г. – от 18:00ч. II, III, IV клас – 16.09.2022г. – 19:00ч. V, VI, VII клас – 19.09.2022г. – 19:30ч. От ръководството

вижте повече

Провеждане на интервю за позиция „Библиотекар“

На 02.09.2022г. от 14:00ч. ще се проведе интервю с кандидатите, подали заявления за свободна позиция „Библиотекар“.

вижте повече

Провеждане на интервю за позиция  „Начален учител“, „Учител ГЦОУД“

На 02.09.2022г. от 11:00ч. ще се проведе интервю с кандидатите, подали заявления за свободна позиция „Начален учител“,  „Учител ГЦОУД“.

вижте повече

Провеждане на интервю за позиция „Учител ГЦОУД“

На 17.08.2022г. от 14:30ч. ще се проведе интервю с кандидатите, подали заявления за свободна позиция "Учител ГЦОУД".

вижте повече

Провеждане на интервю с кандидатите за позиция „Учител по БЕЛ“

На 26.07.2022 г. от 11:00 ч. ще се проведе интервю с кандидатите, подали заявление за позиция "Учител по БЕЛ".

вижте повече

Провеждане на интервю с кандидатите за позиция „учител по математика“

На 07.07.2022г. от 10:00ч. ще се проведе интервю с кандидатите, подали заявление за позиция "учител по математика".

вижте повече

Провеждане на интервю за позиция „учител ГЦОУД“ и „ръководител направление ИКТ“

На 22.06.2022г. от 10:00ч. в сградата на 38ОУ "Васил Априлов" ще се проведе интервю с кандидатите, подали заявление за учител ГЦОУД (занималня), а от 16:30ч. - с кандидатите, подали заявление за ръководител направление ИКТ. От ръководството

вижте повече

КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИЕЛИ ОТ 38 ОУ

От 17.06.2022г. до 19.06.2022г. ще се проведе квалификационен семинар на педагогическите специалисти от 38ОУ "Васил Априлов" на тема : "Ефективни методи за управление, решаване на конфликти и взимане на решения". Обучителна организация: Стартегия ЕООД. Място на провеждане на семинара: гр.Сапарева баня, хотел "Три елемента".

вижте повече