Close

Записването на учениците, приети на второ класиране

27.08.2019 Първи клас

Записването на учениците, приети на второ класиране е от 8:30ч. на 11.06.2019г. до 17:00ч. на 12.06.2019г. При записване на учениците родителят/настойникът или упълномощено с нотариално заверено пълномощно от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и оригиналите на необходимите документи за записване на детето. От ръководството СПИСЪК ...

вижте повече

СВОБОДНИ МЕСТА

27.08.2019 Първи клас

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В 38 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ -22 МЕСТА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРО КЛАСИРАНЕ: ОТ 9:00 НА 07.06.2019г. ДО 12:00 НА 10.06.2019Г.

вижте повече

Документи за записване

27.08.2019 Първи клас

Обръщам внимание, че записването на учениците, приети на първо класиране е от 04.06.2019г. до 17:00ч. на 06.06.2019г. При записване на учениците родителят/настойникът или упълномощено с нотариално заверено пълномощно от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и оригиналите на необходимите документи за записване на детето. От ръководството ...

вижте повече

Заповед

27.08.2019 Първи клас

ЗАПОВЕД ЗА УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

вижте повече

Отлагане на обучение на деца със СОП

27.08.2019 Първи клас

ОТЛАГАНЕ ПО ОБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ ОТ ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИ КЛАС НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ-ГРАД

вижте повече

ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

27.08.2019 Първи клас

ОТ 15.04.2019г. СТАРТИРА ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА. ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от 9:00 до 17:00 ч. всеки работен ден в стая № 104 СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от15.04.2019г. до 15.05.2019г. ЗАБЕЛЕЖКИ: 1.Документите се подават на хартиен носител, за което ...

вижте повече

ЗАЯВЛЕНИЕ

27.08.2019 Първи клас

ЗАЯВЛЕНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 >>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>> ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА >>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>> ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ КЪМ 38 ОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ" >>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>> СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ...

вижте повече