Close

Съобщение!

Уважаеми ученици, учители и родители, Във връзка с писмо на МОН  и писмо на РУО-София-град изх.№ РУО 1-29625/23.10.2020г. ви уведомявам, че съгласно чл.154, ал.1 от Кодекса на труда 1 ноември-Ден на народните будители, е официален празник и е неприсъствен за всички учебни заведения.  През 2020 година празникът 1 ноември е ...

вижте повече

ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА 28.10.2020г.  ОТ  18:30 ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 38. ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ ПРИ СЛЕДНИЯ  ДНЕВЕН РЕД: 1. Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2020г.

вижте повече

Информация за предоставяне на талона за здравословно и имунизационно състояние на ученика

ИНФОРМАЦИЯ-ЗА-ПРЕДОСТАВЯНЕ-НА-ТАЛОНА-ЗА-ЗДРАВОСЛОВНО-И-ИМУНИЗАЦИОННО-СЪСТОЯНИЕ-НА-УЧЕНИКА

вижте повече

Организация на учебния ден при присъствено обучение за учебната 2020/2021 г.

Организация на учебния ден при присъствено обучение за учебната 2020/2021 г.

вижте повече

Схема на движение на учениците от 16.09.2020 г.

Схема на движение на учениците от 16.09.2020 г.

вижте повече