Close

СЪОБЩЕНИЕ ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ, КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА ПРИЕМ В 38 ОУ „В. АПРИЛОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.

Уважаеми родители, Заявленията, подадени от вас за обучение на децата ви в 38 ОУ през новата учебна година, са разгледани. Приети за обучение са всички ученици, подали заявления за прием. Всички административни действия, свързани с постъпването на новите ученици в 38 ОУ, се уреждат между досегашното и нашето училище по ...

вижте повече

Съобщение за родителите на бъдещи първокласници!

Уважаеми родители, на 25.06.2021 г. от 17:30 ч. в 38 ОУ ще се проведе родителска среща за учениците, които ще бъдат в първи клас през учебната 2021/2022 година. Родителската среща ще е с регламент 60 минути и ще проведе по класове!

вижте повече

Съобщение за родителите на бъдещите първокласници

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, от 19.04.2021г. започва регистриране и кандидатстване за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година. Регистрирането и класирането ще се извършва чрез Система за централизирано електронно класиране за прием в първи клас в общинските училища на територията на Столична община /ИСОДЗ/ https://kg.sofia.bg/#/home/register На ...

вижте повече