Close

Провеждане на интервю за позиция „Учител ГЦОУД“

На 17.08.2022г. от 14:30ч. ще се проведе интервю с кандидатите, подали заявления за свободна позиция "Учител ГЦОУД".

вижте повече

Провеждане на интервю с кандидатите за позиция „Учител по БЕЛ“

На 26.07.2022 г. от 11:00 ч. ще се проведе интервю с кандидатите, подали заявление за позиция "Учител по БЕЛ".

вижте повече

Провеждане на интервю с кандидатите за позиция „учител по математика“

На 07.07.2022г. от 10:00ч. ще се проведе интервю с кандидатите, подали заявление за позиция "учител по математика".

вижте повече

Провеждане на интервю за позиция „учител ГЦОУД“ и „ръководител направление ИКТ“

На 22.06.2022г. от 10:00ч. в сградата на 38ОУ "Васил Априлов" ще се проведе интервю с кандидатите, подали заявление за учител ГЦОУД (занималня), а от 16:30ч. - с кандидатите, подали заявление за ръководител направление ИКТ. От ръководството

вижте повече

КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИЕЛИ ОТ 38 ОУ

От 17.06.2022г. до 19.06.2022г. ще се проведе квалификационен семинар на педагогическите специалисти от 38ОУ "Васил Априлов" на тема : "Ефективни методи за управление, решаване на конфликти и взимане на решения". Обучителна организация: Стартегия ЕООД. Място на провеждане на семинара: гр.Сапарева баня, хотел "Три елемента".

вижте повече

САМООЦЕНКА

Уважаеми колеги, ученици и родители! Основна цел в развитието на нашето училище е поддържане на високо качество както на образователния процес, така и на управлението на институцията. В края на настоящата учебна година провеждаме процедура по самооценка, която да ни даде насоки за подобряване дейността на училището и училищната среда. ...

вижте повече

38 ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ С НАГРАДА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ПОСТИЖЕНИЯ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

На 18.05.2022г. на церемония, състояла се в Центъра за съвременно изкуство „Топлоцентрала“,  бяха връчени Наградите на Столичната община за постижения в сферата на образованието. 79 учители и директори бяха отличени за своя професионализъм и постигнати резултати през годината.  38ОУ „Васил Априлов“ е сред училищата, наградени с грамота за постигнати високи резултати ...

вижте повече