Close

Записването на учениците, приети на трето класиране

Уважаеми родители, Записването на учениците, приети на трето класиране е от 9:00 ч. до 17:00 ч. на 18.06.2019 г. При записване на учениците родителят/настойникът или упълномощено с нотариално заверено пълномощно от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и оригиналите на необходимите документи за записване на детето. ...

вижте повече

Неучебни дни

Съгласно заповед № РД 09-1496/06.06.2019г. на Министъра на образованието и науката 17 и 19 юни 2019г. са неучебни за учениците.

вижте повече

Родителска среща за учениците приети в I клас за учебната 2019/2020г.

На 26.06.2019г. от 18:00ч ще се проведе родителска среща за учениците приети в I клас за учебната 2019/2020г.

вижте повече

Свободни места за трето класиране

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В 38 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ - 10 МЕСТА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТО КЛАСИРАНЕ: ОТ 9:00 НА 13.06.2019г. ДО 12:00 НА 14.06.2019Г. ОТ РЪКОВОДСТВОТО

вижте повече

Записването на учениците, приети на второ класиране

Уважаеми родители, Записването на учениците, приети на второ класиране е от 8:30ч. на 11.06.2019г. до 17:00ч. на 12.06.2019г. При записване на учениците родителят/настойникът или упълномощено с нотариално заверено пълномощно от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и оригиналите на необходимите документи за записване на детето. От ...

вижте повече

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В 38 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ - 22 МЕСТА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРО КЛАСИРАНЕ: ОТ 9:00 НА 07.06.2019г. ДО 12:00 НА 10.06.2019Г. ОТ РЪКОВОДСТВОТО

вижте повече

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ – ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ МИЛЕНА ДАМЯНОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА

вижте повече

ПРОГРАМА ЗА 20 И 22 МАЙ 2019Г. ЗА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО НЕ СА НА ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА 20 И 22 МАЙ 2019Г. ЗА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО НЕ СА НА ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ

вижте повече