Close

Провеждане на интервю за позиция „Учител ГЦОУД“

На 18.11.2022г. от 13:30ч. ще се проведе интервю с кандидатите, подали заявление до 14.11.2022г. за учител ГЦОУД.

вижте повече

Провеждане на интервю за позиция „Логопед“

На 14.09.2022г. от 14:30ч. ще се проведе интервю с кандидатите, подали заявления за свободна позиция „Логопед“.

вижте повече

Съобщение!

Откриването-на-учебната-година-в-38-ОУ-В.Априлов

вижте повече

Обучение на педагогически специалисти

На 09.09.2022 г. от 09:30 ч. ще се проведе обучение на педагогическите специалисти от 38 ОУ "Васил Април" в гр. Сандански на тема: "Иновативни техники за утвърждаване ролята и авторитета на учителите с цел създаване на позитивна образователна среда и мотивация за учене. Пълноценно въвличане на семействата в процеса на ...

вижте повече