Close

Родителски срещи

За І, ІІ, ІІІ и ІV клас - 16.09.2019г. след тържествотоЗа V, VІ и VІІ клас - 18.09.2019г. от 19:00ч.

вижте повече

Тържество по случай откриването на учебната 2019/2020 година

Тържеството по повод откриването на новата учебна 2019/2020 година е с начало в 10:00ч. в двора на 38 ОУ "Васил Априлов"

вижте повече

Събеседване за учители в ЦОУД

Интервюто на кандидатите за длъжност учител в ЦОУД - начален етап ще се проведе на 11.09.2019г. от 11:00ч.

вижте повече

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

27.08.2019 Първи клас

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В 38 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ - 2 МЕСТА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ 21.06.2019г. ДО 13.09.2019Г.

вижте повече

ЛЯТНА АДАПТИВНА ЗАНИМАЛНЯ

27.08.2019 Първи клас

38 ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ ОРГАНИЗИРА:  ЛЯТНА АДАПТИВНА ЗАНИМАЛНЯ, ПОД НАДСЛОВ: „ДА ПОЛЕТИ ХВЪРЧИЛО“, ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ. ОТ 24.06.2019Г. -  28.06.2019Г. ВКЛ., ОТ 10:00 – 12:00 ЧАСА ВСЕКИ ДЕН ДЕЦАТА ЩЕ СЕ ЗАНИМАВАТ ТЕМАТИЧНО. ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПРОЧЕТЕТЕ ТУК.

вижте повече

Записването на учениците, приети на трето класиране

27.08.2019 Първи клас

   Записването на учениците, приети на трето класиране е от 9:00ч. до 17:00ч. на 18.06.2019г.    При записване на учениците родителят/настойникът или упълномощено с нотариално заверено пълномощно от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и оригиналите на необходимите документи за записване на детето. От ръководството СПИСЪК ...

вижте повече

СВОБОДНИ МЕСТА

27.08.2019 Първи клас

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В 38 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ - 10 МЕСТА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТО КЛАСИРАНЕ: ОТ 9:00 НА 13.06.2019г. ДО 12:00 НА 14.06.2019Г.

вижте повече