Close

Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2019г.

16.10.2019 Бюджет

Отчет-за-изпълнение-на-бюджета-за-3-то-тримесечие-2019

вижте повече

Общо събрание

На 07.10.2019г.  от  19:00 ч.  в учителската стая ще се проведе общо събрание на 38 ОУ „Васил Априлов“ при следния  дневен ред:  1. Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2019г. От ръководството

вижте повече

ПОКАНА

Покана-за-общо-събрание-27112019

вижте повече

Родителски срещи

За І, ІІ, ІІІ и ІV клас - 16.09.2019г. след тържествотоЗа V, VІ и VІІ клас - 18.09.2019г. от 19:00ч.

вижте повече

Тържество по случай откриването на учебната 2019/2020 година

Тържеството по повод откриването на новата учебна 2019/2020 година е с начало в 10:00ч. в двора на 38 ОУ "Васил Априлов"

вижте повече

Събеседване за учители в ЦОУД

Интервюто на кандидатите за длъжност учител в ЦОУД - начален етап ще се проведе на 11.09.2019г. от 11:00ч.

вижте повече

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

27.08.2019 Първи клас

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В 38 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ - 2 МЕСТА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ 21.06.2019г. ДО 13.09.2019Г.

вижте повече