Close

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Поради обявената грипна ваканция насроченото за 29.01.2020г.  Общо събрание ще се проведе на 06.02.2020г. от 12:30ч. в сградата на 38ОУ.

вижте повече

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

Поради официално обявената грипна ваканция със  заповед  №РД09-155/24.01.2020г. на министъра на образованието и науката дните от 27.01.20г. до 04.02.20г. включително се определят за неучебни дни за учениците от София-град. Междусрочната ваканция обявена на 05.02.20 се запазва. Учениците следва да се явят на училище на 06.02.20г. както следва: I смяна - ...

вижте повече

ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА 29.01.2020г.  ОТ  18:30 ч. В СГРАДАТА НА 38 ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ ПРИ СЛЕДНИЯ  ДНЕВЕН РЕД:  1. Отчет за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2019г. От ръководството

вижте повече

Регламент на състезанието „Най-вкусният и здравословен сандвич“

Регламент-на-състезанието-Най-вкусният-и-здравословен-сандвич

вижте повече

ПОКАНА

Покана за Общо събрание на Училищното настоятелство

вижте повече