Close

График за провеждане на родителски срещи през месец септември 2020 г.

График за провеждане на родителски срещи през месец септември 2020 г.

вижте повече

График на смените за учебната 2020/ 2021 година

График-на-смените-за-учебната-2020/2021 година

вижте повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ, КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА ПРИЕМ В 38 ОУ „В. АПРИЛОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г.

Уважаеми родители,Заявленията, подадени от вас за обучение на децата ви в 38 ОУ през новата учебна година, са разгледани. Приети за обучение са всички ученици, подали заявления за прием до 24 юли. Всички административни действия, свързани с постъпването на новите ученици в 38 ОУ, се уреждат между досегашното и нашето ...

вижте повече

График за провеждане на интервю за обявените свободни работни места

График-за-провеждане-на-интервю-за-обявените-свободни-работни-места

вижте повече

Общо събрание

На 16.07.2020г. от 15:00ч. ще се проведе  Общо събрание на 38 ОУ  при следния дневен ред: т.1 Запознаване с отчета за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2020г.

вижте повече

Съобщение

Уважаеми родители, на 29.06.2020 г. от 18:00 ч. в 38 ОУ ще се проведе родителска среща за учениците, които ще бъдат в първи клас през учебната 2020/2021 година.

вижте повече

ЛЯТНА АДАПТИВНА ЗАНИМАЛНЯ ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

АДАПТИВНА-ЗАНИМАЛНЯ-ЗА-БЪДЕЩИ-ПЪРВОКЛАСНИЦИ-НА-38.ОУ

вижте повече

Свободни места

Свободни места по класове за учебната 2020 / 2021 г. Клас          Изучаван чужд език       Брой I клас        Английски език                  0 II клас       Английски език                0 III клас     Английски език                 11 IV клас     Английски език                  0 V клас       Английски език                10 VI клас   ...

вижте повече