Close

ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Уважаеми родители ,Със заповед № РД01-114/05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването е обявена грипна епидемия на територията на Република България считано от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. (вкл.) като се въвеждат противоепидемиологични мерки, една от които е прекратяване на учебните занятия в училищата за посочения период.По указание на МОН допълнително ...

вижте повече

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Поради обявената грипна ваканция насроченото за 29.01.2020г.  Общо събрание ще се проведе на 06.02.2020г. от 12:30ч. в сградата на 38ОУ.

вижте повече

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

Поради официално обявената грипна ваканция със  заповед  №РД09-155/24.01.2020г. на министъра на образованието и науката дните от 27.01.20г. до 04.02.20г. включително се определят за неучебни дни за учениците от София-град. Междусрочната ваканция обявена на 05.02.20 се запазва. Учениците следва да се явят на училище на 06.02.20г. както следва: I смяна - ...

вижте повече