Close

Записването на учениците, приети на второ класиране

Уважаеми родители, Записването на учениците, приети на второ класиране е от 8:30ч. на 11.06.2019г. до 17:00ч. на 12.06.2019г. При записване на учениците родителят/настойникът или упълномощено с нотариално заверено пълномощно от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и оригиналите на необходимите документи за записване на детето. От ...

вижте повече

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В 38 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ - 22 МЕСТА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРО КЛАСИРАНЕ: ОТ 9:00 НА 07.06.2019г. ДО 12:00 НА 10.06.2019Г. ОТ РЪКОВОДСТВОТО

вижте повече

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ – ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ МИЛЕНА ДАМЯНОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА

вижте повече

ПРОГРАМА ЗА 20 И 22 МАЙ 2019Г. ЗА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО НЕ СА НА ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА 20 И 22 МАЙ 2019Г. ЗА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО НЕ СА НА ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ

вижте повече

Неучебни дни

Уведомяваме ви, че са обявени за неучебни дни 21, 23 и 27 май 2019 г. От ръководството

вижте повече

НВО за IV клас

Във връзка с провеждане на НВО за IV клас е необходима следната промяна в смените на I и IV клас от 07.05.2019г до 17.05.2019г. Първа смяна 8.20ч. - IV клас Втора смяна 13.30ч. - I клас ГЦОУД: Първа смяна 8.20ч. I клас, стая 203 Втора смяна 12.30ч. - IV клас, ...

вижте повече

Общо събрание

РЪКОВОДСТВОТО НА 38 ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“  ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ  НА 25.04.2019 г.  ОТ  12:40 ч. В СГРАДАТА НА 38 ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ ПРИ СЛЕДНИЯ  ДНЕВЕН РЕД: 1. Запознаване с бюджет 2019г. на 38 ОУ „Васил Априлов“. 2. Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие ...

вижте повече

Забравени вещи

Уважаеми родители, от 01.04.2019г. до 03.04. 2019г. , от 9:00ч. до 17:00ч.,  в стая №102 на първия етаж  ще бъдат изложени всички забравени вещи в училище. От ръководството

вижте повече

ОТЛАГАНЕ ПО ОБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ ОТ ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИ КЛАС НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ-ГРАД

ОТЛАГАНЕ ПО ОБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ ОТ ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИ КЛАС НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ-ГРАД

вижте повече