Close

ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА 28.10.2020г.  ОТ  18:30 ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 38. ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ ПРИ СЛЕДНИЯ  ДНЕВЕН РЕД: 1. Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2020г.

вижте повече

Информация за предоставяне на талона за здравословно и имунизационно състояние на ученика

ИНФОРМАЦИЯ-ЗА-ПРЕДОСТАВЯНЕ-НА-ТАЛОНА-ЗА-ЗДРАВОСЛОВНО-И-ИМУНИЗАЦИОННО-СЪСТОЯНИЕ-НА-УЧЕНИКА

вижте повече

Организация на учебния ден при присъствено обучение за учебната 2020/2021 г.

Организация на учебния ден при присъствено обучение за учебната 2020/2021 г.

вижте повече

Схема на движение на учениците от 16.09.2020 г.

Схема на движение на учениците от 16.09.2020 г.

вижте повече

График за провеждане на родителски срещи през месец септември 2020 г.

График за провеждане на родителски срещи през месец септември 2020 г.

вижте повече