Close

Провеждане на интервю за позиция „Логопед“

13.09.2022

На 14.09.2022г. от 14:30ч. ще се проведе интервю с кандидатите, подали заявления за свободна позиция „Логопед“.

вижте повече

Съобщение!

12.09.2022

Откриването-на-учебната-година-в-38-ОУ-В.Априлов

вижте повече

Обучение на педагогически специалисти

07.09.2022

На 09.09.2022 г. от 09:30 ч. ще се проведе обучение на педагогическите специалисти от 38 ОУ "Васил Април" в ...

вижте повече

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

01.09.2022

 Уважаеми родители, в началото на учебната година ще бъдат проведени родителски срещи при следния график: I клас- 05.09.2022г. – ...

вижте повече

Провеждане на интервю за позиция „Библиотекар“

31.08.2022

На 02.09.2022г. от 14:00ч. ще се проведе интервю с кандидатите, подали заявления за свободна позиция „Библиотекар“.

вижте повече

Провеждане на интервю за позиция  „Начален учител“, „Учител ГЦОУД“

31.08.2022

На 02.09.2022г. от 11:00ч. ще се проведе интервю с кандидатите, подали заявления за свободна позиция „Начален учител“,  „Учител ГЦОУД“.

вижте повече

Провеждане на интервю за позиция „Учител ГЦОУД“

16.08.2022

На 17.08.2022г. от 14:30ч. ще се проведе интервю с кандидатите, подали заявления за свободна позиция "Учител ГЦОУД".

вижте повече