Close

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

01.09.2022

 Уважаеми родители, в началото на учебната година ще бъдат проведени родителски срещи при следния график: I клас- 05.09.2022г. – ...

вижте повече

Провеждане на интервю за позиция „Библиотекар“

31.08.2022

На 02.09.2022г. от 14:00ч. ще се проведе интервю с кандидатите, подали заявления за свободна позиция „Библиотекар“.

вижте повече

Провеждане на интервю за позиция  „Начален учител“, „Учител ГЦОУД“

31.08.2022

На 02.09.2022г. от 11:00ч. ще се проведе интервю с кандидатите, подали заявления за свободна позиция „Начален учител“,  „Учител ГЦОУД“.

вижте повече

Провеждане на интервю за позиция „Учител ГЦОУД“

16.08.2022

На 17.08.2022г. от 14:30ч. ще се проведе интервю с кандидатите, подали заявления за свободна позиция "Учител ГЦОУД".

вижте повече

Провеждане на интервю с кандидатите за позиция „Учител по БЕЛ“

19.07.2022

На 26.07.2022 г. от 11:00 ч. ще се проведе интервю с кандидатите, подали заявление за позиция "Учител по БЕЛ".

вижте повече

Провеждане на интервю с кандидатите за позиция „учител по математика“

05.07.2022

На 07.07.2022г. от 10:00ч. ще се проведе интервю с кандидатите, подали заявление за позиция "учител по математика".

вижте повече

Провеждане на интервю за позиция „учител ГЦОУД“ и „ръководител направление ИКТ“

20.06.2022

На 22.06.2022г. от 10:00ч. в сградата на 38ОУ "Васил Априлов" ще се проведе интервю с кандидатите, подали заявление за ...

вижте повече

КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИЕЛИ ОТ 38 ОУ

16.06.2022

От 17.06.2022г. до 19.06.2022г. ще се проведе квалификационен семинар на педагогическите специалисти от 38ОУ "Васил Априлов" на тема : ...

вижте повече

СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ 15.06.2022Г.

15.06.2022

Свободни-места-към-15.06.2022

вижте повече