Close

Поздравителен адрес

14.09.2019

Поздравителен-адрес-СБУ

вижте повече

Родителски срещи

10.09.2019

За І, ІІ, ІІІ и ІV клас - 16.09.2019г. след тържествотоЗа V, VІ и VІІ клас - 18.09.2019г. от ...

вижте повече

Тържество по случай откриването на учебната 2019/2020 година

10.09.2019

Тържеството по повод откриването на новата учебна 2019/2020 година е с начало в 10:00ч. в двора на 38 ОУ ...

вижте повече

Събеседване за учители в ЦОУД

10.09.2019

Интервюто на кандидатите за длъжност учител в ЦОУД - начален етап ще се проведе на 11.09.2019г. от 11:00ч.

вижте повече

Събеседванията с кандидатите за обявените свободни места

11.07.2019

Събеседванията с кандидатите за обявените свободни места в 38 ОУ ще се проведат по следния график: 02.08.2019г. 10:30ч. за ...

вижте повече

Запознаване с оценените работи

26.06.2019

Уважаеми родители, Уведомяваме ви, че съгласно заповед на РУО-София-град с изх.№УО1-19506/26.06.2019г.  запознаването  с оценените работи на учениците от VII клас, ...

вижте повече

Общо събрание

26.06.2019

НА 01.07.2019г.  ОТ  12:00 ч. В СГРАДАТА НА 38 ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ ПРИ СЛЕДНИЯ  ...

вижте повече

Запознаване с оценените работи

25.06.2019

Уважаеми родители,    Във връзка с писмо № РУО1-19279/25.06.2019 г. на РУО-София-град ви уведомявам, че  запознаването  с оценените работи на учениците ...

вижте повече