Close

Провеждане на интервю за позиция „Учител ГЦОУД“

15.11.2022

На 18.11.2022г. от 13:30ч. ще се проведе интервю с кандидатите, подали заявление до 14.11.2022г. за учител ГЦОУД.

вижте повече

Провеждане на интервю за позиция „Логопед“

13.09.2022

На 14.09.2022г. от 14:30ч. ще се проведе интервю с кандидатите, подали заявления за свободна позиция „Логопед“.

вижте повече

Съобщение!

12.09.2022

Откриването-на-учебната-година-в-38-ОУ-В.Априлов

вижте повече

Обучение на педагогически специалисти

07.09.2022

На 09.09.2022 г. от 09:30 ч. ще се проведе обучение на педагогическите специалисти от 38 ОУ "Васил Април" в ...

вижте повече