Close

Покана за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка

23.08.2018

Покана за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка - "Осигуряване на хранене на ...

вижте повече

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в 38 ОУ

23.08.2018

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в 38 ОУ >>изтеглете тук>>

вижте повече

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 38 ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

20.08.2018

>>изтеглете в *.pdf формат>> ПРИЛОЖЕНИЕ №1  ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 ПРИЛОЖЕНИЕ №4 ПРИЛОЖЕНИЕ №5 ПРИЛОЖЕНИЕ №6

вижте повече