Close

Сключени договори за доставка на учебници и учебни помагала

07.06.2023

Договор-с-Архимед-2-ЕООД Договор-с-Бит-и-техника-ООД-1 Договор-с-БГ-Учебник-ЕООД-1 Договор-с-Клет-България-ООД-1 Договор-с-Просвета-София-АД Договор-С.А.Н.-ПРО-ЕООД

вижте повече

Обявление за възложена поръчка

07.06.2023

Обявление-за-възлагане-на-обществена-поръчка Решение-за-определяне-на-изпълнител

вижте повече

Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2023/2024 година

28.03.2023

Заповед-634-от-21.03.2023г Решение-по-чл.-22-ал.1-от-ЗОП

вижте повече

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 38 ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

19.09.2022

ОБЯВА Приложение-1-Проект-на-договор Приложение-2-Заявление-за-участие Приложение-3-Списък-на-документите Приложение-4-Оферта Приложение-5-Декларация-по-чл.220-ал.1 Приложение-6-Декларация-лични-данни

вижте повече

Вътрешни правила за поддържане профила на купувача в 38 ОУ „Васил Априлов“ гр. София

26.01.2022

Вътрешни-правила-за-поддържане-профила-на-купувача-в-38-ОУ-„Васил-Априлов-гр.-София

вижте повече

Приключени договори

31.08.2021

Архимед-2-Обявление-за-приключване-на-договор-за-обществена-поръчка-5 БГ-Учебник-Обявление-за-приключване-на-договор-за-обществена-поръчка-2 Бит-и-техника-Обявление-за-приключване-на-договор-за-обществена-поръчка-6 Клет-Б-я-Обявление-за-приключване-на-договор-за-обществена-поръчка-1 Просвета-Обявление-за-приключване-на-договор-за-обществена-поръчка САНПРО-Обявление-за-приключване-на-договор-за-обществена-поръчка-3

вижте повече

Обявление за възложена поръчка

31.08.2021

Обявление-за-възложена-поръчка

вижте повече

Обявление за възложена поръчка

18.05.2021

Обявление-за-възложена-поръчка

вижте повече