Close

ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

12.01.2021

ИНФОРМАЦИЯ-ЗА-ОЛИМПИАДА-ПО-МАТЕМАТИКА

вижте повече

Математическо състезание „VIVA Математика“

26.11.2020

Изх. РУО1 – 33278/23.11.20г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Във връзка с писмо ...

вижте повече

XXIX Математически турнир „Иван Салабашев“

26.11.2020

Изх. № РУО1- 32696/17.11.20г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Във връзка с постъпило писмо от ...

вижте повече

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ/ ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

25.02.2020

Организация-по-провеждане-на-олимпиадата-по-история-и-цивилизации

вижте повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

18.02.2020

Областният кръг на олимпиадата по Биология и здравно образование ще се  проведе на 23.02.2020г. от 9:00 до 13:00 ч. ...

вижте повече

Съобщения за състезания

05.01.2020

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НА 14.12.2019Г.

вижте повече