Close

Занимания по интереси

23.01.2019

Уважаеми родители, Във връзка с промените в Наредбата на МОН за приобщаващо образование и изискването за организиране на занимания ...

вижте повече

Писмо на родители на ученици от IV г клас

21.01.2019

ПНие, долуподписаните родители на ученици от IV г клас в столичното 38 училище „Васил Априлов“, пишем настоящето по повод ...

вижте повече

Покана за общо събрание

20.01.2019

            РЪКОВОДСТВОТО НА 38 ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“  ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ  НА 28.01.2019г.  ОТ  19:00ч. В СГРАДАТА НА 38 ОУ ...

вижте повече

Събеседване с кандидати

04.01.2019

На 14.01.2019г. /понеделник/, в сградата на 38 ОУ „Васил Априлов“ ще се проведе събеседване с кандидатите, подали предварително заявление ...

вижте повече

Заповед № РД09-3946/ 19.12.2018 г. на министъра на образованието и науката

20.12.2018

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ! Заповед № РД09-3946/ 19.12.2018 г. на министъра на образованието и науката

вижте повече

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБЕН ДЕН за 21.12.2018 г.

20.12.2018

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБЕН ДЕН за 21.12.2018г.ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЗА 21.12.2018г. – по 20 минути ГРАФИК Класните работи по БЕЛ в ...

вижте повече

Промяна в графика за извънкласни дейности

04.12.2018

Направена е промяна в графика за извънкласни дейностиГРАФИК НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ В 38 ОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"

вижте повече

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

26.11.2018

Начален курс на 28.11.2018г.І клас от 18.00ч.ІІ, ІІІ и ІV клас от 19.00ч. Среден курс на 29.11.2018г.V, VІ и ...

вижте повече

Събеседване с кандидатите за длъжност: Учител в ГЦОУД

20.11.2018

На 28.11.2018г. от 10:30 часа, в 38 ОУ ”Васил Априлов” ще се проведе събеседване с кандидатите, подали предварително заявление ...

вижте повече