Close

Успехи на Канна Генчева от 5г клас и Росица Генчева от 5в клас

Канна Генчева от 5г клас и Росица Генчева от 5в взеха купата на републиканското по гребане в зала.