Close

Математическо състезание „VIVA Математика“

26.11.2020

Изх. РУО1 – 33278/23.11.20г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Във връзка с писмо ...

вижте повече

Грамота – „Българската Коледа“

26.11.2020

Грамота-Българската-Коледа

вижте повече

XXIX Математически турнир „Иван Салабашев“

26.11.2020

Изх. № РУО1- 32696/17.11.20г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Във връзка с постъпило писмо от ...

вижте повече

Информация за COVID-19

23.11.2020

Към 23.11.2020 г. в 38 ОУ има 4 ученици, карантинирани като контактни и 1 ученик с доказана вирусна инфекция ...

вижте повече

Информация за изпълнени дейности по проекта.

19.11.2020

Линк към електронната платформа на проекта https://oud.mon.bg/ Проект-№-BG05M2OP001-2.012-0001-Образование-за-утрешния-ден

вижте повече

Информация за COVID-19

15.11.2020

Към 15.11.2020 г. в 38 ОУ има карантинирани, като контактни, 16 ученици. Контактни учители-1. Учители с вирусна инфекция с ...

вижте повече