Close

Ученици, приети в 38ОУ „Васил Априлов“ за учебната 2024/2025 година

12.07.2024

Ucenici_prieti_2024-2025 Забележка: за 5-ти клас са приети 22 ученици поради освобождаване на допълнителни места.

вижте повече

Отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2024г.

07.07.2024

Отчет-за-изпълнение-на-бюджета-за-второ-тримесечие-на-2024

вижте повече

Запознаване с писмените работи от НВО по чужд език в края на VII клас

02.07.2024

Изх. № РУО1-22441/01.07.2024 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Запознаване на учениците с писмените им работи ...

вижте повече

Запознаване с писмените работи от НВО в VII клас

02.07.2024

Запознаване на учениците с писмените им работи по български език и литература и по математика от НВО в VII ...

вижте повече

Свободни места по класове за учебната 2024 / 2025 г.

12.06.2024

Свободни-места-за-учебна-2024-2025.pdf1_

вижте повече

Класиране и записване за първи клас!

03.06.2024

Уважаеми родители, от 4 юни 2024г. започва записване на приетите на първо класиране деца за първи клас на учебната ...

вижте повече