Close

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 38 ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

19.09.2022

ОБЯВА Приложение-1-Проект-на-договор Приложение-2-Заявление-за-участие Приложение-3-Списък-на-документите Приложение-4-Оферта Приложение-5-Декларация-по-чл.220-ал.1 Приложение-6-Декларация-лични-данни

вижте повече

Училищен учебен план за I клас

14.09.2022

UUP_1-a_klas UUP_1-б_klas UUP_1-в_klas UUP_1-г_klas

вижте повече

Училищен учебен план за II клас

14.09.2022

UUP_2-a_klas UUP_2-б_klas UUP_2-в_klas UUP_2-г_klas

вижте повече

Училищен учебен план за III клас

14.09.2022

UUP_3-а_klas UUP_3-б_klas UUP_3-в_klas UUP_3-г_klas

вижте повече

Училищен учебен план за IV клас

14.09.2022

UUP_4-а_klas UUP_4-б_klas UUP_4-в_klas UUP_4-г_klas

вижте повече

Училищен учебен план за V клас

14.09.2022

UUP_5-a_klas- UUP_5-б_klas- UUP_5-в_klas- UUP_5-г_klas-

вижте повече

Училищен учебен план за VI клас

14.09.2022

UUP_6-a_klas- UUP_6-б_klas- UUP_6-в_klas- UUP_6-г_klas-

вижте повече