Close

Успехи за Канна Генчева от 6г клас и Росица Генчева от 6в клас

Канна Генчева – първо място на скиф момичета, Росица Генчева второ място на скиф момичета

КаннаГенчева и Росица Генчева са на първо място на двойка скул