Close

Урок по повод Деня на будителите -1 а клас и 4 г клас

На 27.10 2023 г. учениците от 1 а и 4 г клас заедно отбелязаха предстоящия празник- Ден на народните будители. Четвъртокласниците бяха подготвили и представиха песен за празника , както и проекти за различни будители – Кирил и Методий, Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Васил Априлов, Неофит Рилски, Васил Левски, Христо Ботев ,Ран Босилек. След това подариха на първокласниците работни листа по повод на празника и им помогнаха да ги напишат и оцветят. Всички бяха много доволни от резултатите.