Close

С НАГРАДА ОТ XXV НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“

На 19 май 2022 г. в София Хотел Балкан Синдикатът на българските учители проведе заключителния етап на XXV национален конкурс „Учител на годината“, в които бяха номинирани над 90 учители и директори в десет направления.
В конкурса със специалната награда на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева е награден и директорът на 38ОУ“Васил Априлов“ Мариета Димитрова!