Close

Състезанието “Аз и числата”

Уважаеми родители,

  Уведомяваме Ви, че  състезанието “Аз и числата” ще се проведе на 08.02.2019г. от 12:50ч. до 13:30ч. в сградата на 38 ОУ „Васил Априлов“.

 Запазва се графикът за провеждане на състезания и олимпиади, организирани съгласно заповед №РД09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания за учебната 2018/2019 година.

От ръководството