Close

СЪОБЩЕНИЕ

Записването на приетите на трето класиране ученици за първи клас ще се извършва на 23 и 24 юни от 9:30ч до 17:00ч.