Close

Съобщение

Б И Б Л И О Т Е К А

временно работно време:

 понеделник

 сряда                            14:00 ч. – 16:00 ч. 

четвъртък   

Учениците, които имат да връщат книги може да се възползват.