Close

Съобщение

Уважаеми ученици и родители,
Във връзка със заповед № на РД09-2040/10.09.2021г. на Министъра на образованието и науката новата учебната година ще бъде открита присъствено и по различно време за отделните класове при спазване на противоепидемичните мерки при следния график:

Тържествено откриване в двора на училището -10:00ч. Присъстват учениците от I, V, VII клас.
След тържественото откриване учениците от I и V клас влизат в класните стаи през западен вход. Учениците от VII клас влизат в класните стаи през централен вход.
Учениците от I клас излизат през централен вход; от V клас – през западен вход.

11:00ч. идват учениците от III и IV клас. Влизане в класните стаи и излизане – през западен вход.

12:00ч. идват учениците от II и VI клас. Учениците от II клас влизат в класните стаи и излизат през западен вход; учениците от VI клас- през централен вход.

На тържественото откриване моля да присъстват само родители на учениците от I клас и родители на новозаписани ученици.
В сградата на училището влизат само ученици.

От ръководството