Close

Съобщение!

Във връзка с писмо от Столична община с вх. № РУО 1-10144/08.05.2020 г., уведомявам, че от 14 май заявленията за кандидатстване за първи клас могат да се приемат на място в училището, с работно време от 9:30ч. – 17:00ч.