Close

Съобщение

Уважаеми ученици и родители, през учебната 2021/2022 година разпределението на смените е както следва:
Първи срок:
първа смяна – I, IV, V, VI клас
втора смяна- II, III, VII клас
Втори срок:
първа смяна – I, II, III, VII клас
втора смяна- IV, V, VI клас