Close

Съобщение

Допълнителна дата за получаване на Удостоверения за завършен клас и начален етап на образование /1-4 клас/ – 08.09.2021г.