Close

Съобщение!

Уважаеми родители, при невъзможност за подписване и сканиране на заявлението за прием в първи клас, моля същото да бъде изпращано без съответния подпис. При записване на детето ще имате възможност заявлението да бъде подписано.
Моля заявленията да бъдат попълвани коректно, като се отбележи групата, допълнителните критерии, желанието за посещаване на занималня.