Close

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас – учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес, както и за семейно положение, съпруг/а/ и деца ще се извършват служебно от директора на училището, без да е необходимо да посещавате районните администрации!

Всички необходими документи следва да се предоставят в училището при записване на ученика.

Заявления за прием в първи клас за учебната  2020/2021 година ще се приемат от 21.04.2020г. до 21.05.2020г. по електронен път на имейл: priem_1klas_38ou@abv.bg