Close

Съобщение!

С изключителната и своевременна помощ на Училищното настоятелство към 38ОУ , които дариха в края на месец ноември 25 таблета на училището, успяхме да обезпечим обучението от разстояние в електронна среда на наши ученици от социално слаби и многодетни семейства.

От ръководството