Close

Съобщение!

Уважаеми родители,

На 21.01.2021г./Четвъртък/ от 19:00ч.-ще се проведе  родителска среща по класове в MS TEAMS.

Тема на родителската среща: Усвояване на компетентности от учениците  към края на първия срок. Проблеми, свързани с обучението и поведението.

От ръководството