Close

Съобщение!

Уважаеми родители,

Във връзка с изпълнение на заповед № РД 01-718/ 18.12.2020 г. за изменение и допълнение на заповед № РД 01-677/ 25.11.2020 г. на проф. д-р Костадин Ангелов – министър на здравеопазването, относно удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, Ви напомням, че от 04.01.2021 г. се възобновяват присъствените учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас. Занятията ще се провеждат при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки.

От ръководството