Close

Съобщение!

Уважаеми родители и ученици,

На основание заповед № РД-09-3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката и решение на Педагогическия съвет считано от 30.11.2020г. до 21.12.2020г. всички ученици на 38ОУ преминават към обучение от разстояние в електронна среда.

От ръководството