Close

Съобщение!

Считано от 13.11.2020г. до 27.11.2020г. по разпореждане на Столичния щаб всички ученици от 6 и 7 клас преминават към обучение от разстояние в електронна среда. Часовете ще се провеждат по приложения график.
От ръководството