Close

Съобщение!

Уважаеми ученици, учители и родители,

Във връзка с писмо на МОН  и писмо на РУО-София-град изх.№ РУО 1-29625/23.10.2020г. ви уведомявам, че съгласно чл.154, ал.1 от Кодекса на труда 1 ноември-Ден на народните будители, е официален празник и е неприсъствен за всички учебни заведения. 

През 2020 година празникът 1 ноември е в неделя и на основание  чл.154, ал.1 от Кодекса на труда 2 ноември (понеделник ) е неприсъствен ден за всички учебни заведения.