Close

Съобщение

Уважаеми родители, на 29.06.2020 г. от 18:00 ч. в 38 ОУ ще се проведе родителска среща за учениците, които ще бъдат в първи клас през учебната 2020/2021 година.