Close

СЪОБЩЕНИЕ

Приети ученици след трето класиране: четвърта група с 0т. – вх.№ 4385/25.06.2020; 4386/25.06.2020; 4387/25.06.2020;
4388/25.06.2020.

Свободни места за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година в 38 ОУ „Васил Априлов“ – НЯМА.