Close

СЪОБЩЕНИЕ ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ, КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА ПРИЕМ В 38 ОУ „В. АПРИЛОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г.

Уважаеми родители,
Заявленията, подадени от вас за обучение на децата ви в 38 ОУ през новата учебна година, са разгледани. Приети за обучение са всички ученици, подали заявления за прием до 24 юли. Всички административни действия, свързани с постъпването на новите ученици в 38 ОУ, се уреждат между досегашното и нашето училище по служебен път.