Close

СЪОБЩЕНИЕ ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ, КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА ПРИЕМ В 38 ОУ „В. АПРИЛОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.

Уважаеми родители, Заявленията, подадени от вас за обучение на децата ви в 38 ОУ през новата учебна година, са разгледани. Приети за обучение са всички ученици, подали заявления за прием. Всички административни действия, свързани с постъпването на новите ученици в 38 ОУ, се уреждат между досегашното и нашето училище по служебен път.