Close

Събеседванията с кандидатите за обявените свободни места

Събеседванията с кандидатите за обявените свободни места в 38 ОУ ще се проведат по следния график:

02.08.2019г.

10:30ч. за кандидатите по АЕ

11:30ч. за кандидатите по Математика и ИТ

12:30ч. за кандидатите по РЕ,ФЕ и НЕ

Директор: М.Димитрова