Close

Събеседване с кандидати

На 14.01.2019г. /понеделник/, в сградата на 38 ОУ „Васил Априлов“ ще се проведе събеседване с кандидатите, подали предварително заявление за позиция:

– Учител на деца с умствена изостаналост – от 11:00 часа;

– Учител БЕЛ – прогимназиален етап от – 11:30 часа;

– Учител по руски език – лектор от – 12:00 часа;

– Чистач от – 12:30 часа.