Close

Събеседване с кандидати

Събеседването с кандидатите, подали заявление за длъжностите „учител ЦОУД“ и „учител на деца със СОП“, ще се проведе на 05.02.2019г. от 11:00ч.