Close

Събеседване с кандидатите за длъжност: Учител в ГЦОУД

На 28.11.2018г. от 10:30 часа, в 38 ОУ ”Васил Априлов” ще се проведе събеседване с кандидатите, подали предварително заявление за заемане на длъжност: Учител в ГЦОУД /занималня/.

От Ръководството