Close

Събеседване за учители в ЦОУД

Интервюто на кандидатите за длъжност учител в ЦОУД – начален етап ще се проведе на 11.09.2019г. от 11:00ч.