Close

Спортен празник – 23.09.2022 г.

По традиция в 38 ОУ „В.Априлов“ всяка година се провеждат интересни и
вълнуващи спортни празници. Първият за учебната 2022 /2023 учебна
година подобен празник се състоя на 23.09.22 г. Той бе необикновен по
своето съдържание, защото бе изпълнен посредством една необичайна
спортна форма – партньорство и съперничество в състезателните игри
между ученици и родители.

Идеята бе подкрепена от болшинството
родители на ученици от 1 до 7 клас, а една значителна част от тях взеха
активно спортно участие в събитието. Целият празник бе изпълнен с
отлично настроение – той започна с масови танци и завърши с народни
хора. По време на състезателните игри сред ученици и родители кипяха
горещи емоции и вълнения, но подвластни на задължителния „феър
плей“.

Накрая всички участници получиха почетни награди, но по- важното
бе , че сред тях властваше бодростта, отличното настроение и спортния
дух.