Close

САМООЦЕНКА

Уважаеми колеги, ученици и родители!

Основна цел в развитието на нашето училище е поддържане на високо качество както на образователния процес, така и на управлението на институцията.

В края на настоящата учебна година провеждаме процедура по самооценка, която да ни даде насоки за подобряване дейността на училището и училищната среда. Участието на всеки от нас е от съществено значение, за да получим обективни резултати в тази процедура и да планираме ефективно  следващите си цели и задачи.

За всички участници в училищната общност – ученици, учители и родители са предвидени въпросници, които ще ви бъдат предоставени чрез Школо. бг в периода 26.05.2022г – 31.05.2022г.

Разчитаме на Вашата отзивчивост и добронамереност за тяхното коректно попълване и изпращане!

На 26.05.2022г. родителите ще получат активни линкове към техните въпросници, като и към тези на техните деца, на които се надяваме да окажат съдействие при попълването. Попълването ще е възможно до 31.05.2022г включително.

Педагогическите специалисти от училището ще получат линк към своите въпросници в същия период от време.

Надяваме се заедно да работим за системното повишаване на качеството в във всички области на образователния процес и във взаимодействието между всички участници в училищната общност.

От ръководството на 38 ОУ „В. Априлов“