Close

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Уважаеми родители,
Родителските срещи за началото на учебната година ще бъдат проведени при следния график:
II, III, IV клас – 19.09.2023г. /вторник/ – 19:00ч.
V, VI, VII клас – 20.09.2023г. /сряда/ – 19:00ч.
От Ръководството