Close

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

 Уважаеми родители,

в началото на учебната година ще бъдат проведени родителски срещи при следния график:

I клас- 05.09.2022г. – от 18:00ч.

II, III, IV клас – 16.09.2022г. – 19:00ч.

V, VI, VII клас – 19.09.2022г. – 19:30ч.

От ръководството