Close

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Уважаеми родители,

в началото на учебната година ще бъдат проведени родителски срещи при следния график:

I клас- 09.09.2021г. – от 18:00ч.

II, III, IV клас – 16.09.2021г. – 19:00ч.

V, VI, VII клас – 17.09.2021г. – 19:00ч.

Родителските срещи се провеждат при строго спазване на противоепидемичните мерки.

От ръководството