Close

Родителска среща

На 26.02.2019г. ще се проведе родителска среща за I-IV клас, както следва:
за I клас от 18:00 ч.
за II – IV клас от 19:00 ч.

На 27.02.2019г. ще се проведе родителска среща за V-VII клас от 19:00ч.