Close

Родителска среща за учениците приети в I клас за учебната 2019/2020г.

На 26.06.2019г. от 18:00ч ще се проведе родителска среща за учениците приети в I клас за учебната 2019/2020г.