Close

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ПЪРВИ КЛАС

Уважаеми родители,
Родителската среща за първи клас ще се проведе на 07.09.2023г. от 18:00 часа, за 1г клас ще се проведе от 19:00 ч., в класните стаи на класовете.
От Ръководството