Close

ПРОМЯНА В ДАТАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА 38 ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНАТА ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

Във връзка  със заповед на министъра на образованието и науката № РД 09-536/25.01.2019г. и обявяване на дните от 28.01.2019 г. до 04.02.2019г. (вкл.) за неучебни за учениците от област София-град /неприсъствени за персонала/, планираното на 28.01.2019г. Общо събрание ще се състои на 06.02.2019г. от  19:00ч. в сградата на 38 ОУ „Васил Априлов“ при следния  дневен ред:

1.Отчет за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2018г.

2.Вземане на решение относно вида и храктеристиките на работното облекло, срока на износване и начина на закупуването му.

3.Разпределение на средствата за СБКО.

От ръководството