Close

Произведенията на Леда Милева – представени от актрисата Меглена Караламбова

Учениците от IIа и IIб клас с класни ръководители Е. Рускова и Р. Николова имаха удоволствието да се насладят на произведенията на Леда Милева, прекрасно представени от известната актриса Меглена Караламбова. Благодарим!